Manuele Therapie

Onze therapeuten: Jeroen, Joke, Ellen, HanneKristof, Cedric, Vanessa
Beroepsvereniging: BWMT, BVMT

Manuele therapie is een specialisatie van kinesitherapie. We onderzoeken en behandelen functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat. Via een grondig vraaggesprek en een doorgedreven klinisch onderzoek wordt getracht de oorzaak te vinden van de pijn. Die proberen we dan op te heffen of te verminderen door het uitvoeren van handgrepen aan botstukken en gewrichten, zenuwstructuren, pezen en/of spieren. Niet alleen het stoornisniveau (anatomisch vaststelbaar letsel), maar ook de psychosociale consequenties ervan, zijn voorwerp van therapie.

Afhankelijk van de pathologie en van de bevindingen uit het onderzoek, zal de Manueel Therapeut opteren voor:

Osteo-articulaire technieken (mobilisaties die kunnen varieren van zeer zachte technieken tot en met manipulatieve technieken, beter gekend als kraken)

Neurogene technieken (door bepaalde behandelingen kunnen we vastzittende zenuwen beter laten glijden in hun tunnels tussen de spieren en beenderen waardoor de pijn verdwijnt)

Spiertechnieken (verkrampte spieren kunnen soms plaatselijke en uitstralende pijnen veroorzaken. Door technieken van diepe massage, stretching en warmte kunnen deze spierkrampen behandeld worden, zie ook hoofdstuk myofasciale therapie voor meer informatie over bv. dry needling (prik met naaldje in spierkramp))

Medische Trainingstherapie (oefentherapie waarbij spieren kunnen versterkt worden en gewrichten gemobiliseerd worden. Hierbij kan verbetering zeer objectief gemeten worden door gebruik te maken van gewichtjes die tot op 100 gram kunnen aangepast worden. Het voordeel is dat er zeer individueel gewerkt wordt, zodat de oefeningen perfect op maat zijn voor uw probleem)

Het opstellen van een thuisoefenprogramma: Het verstrekken van informatie over de stoornis(sen) met instructies voor de handelingen, vaardigheden, houdingen en bewegingen in het dagelijkse leven (psychosociale consequenties)


Enkele voorbeelden van typische indicaties voor Manuele Therapie:

- Pijn in de zone van hoofd, nek en armen:
Cervico-occipitale functiestoornissen (hoofdpijn, duizeligheid, draaierigheid, oorsuizen, zichtstoornissen, ...)
Temporomandibulaire stoornissen (problemen in kaakgewricht)
Midcervicale stoornissen (torticollis, hoofdpijn, hernia, lokale nekpijn...)
Laagcervicale stoornissen (herniaproblemen met schouder-arm-klachten (cervicobrachialgie), musculaire dysbalance in de schoudergordel...)
Pijnklachten en dysfuncties in de armen (Hypomobiele gewrichten na gipsimmobilisatie, traumata en chirurgische ingrepen (bv. polsbreuk), tenniselleboog, verkalking in de schouder, …)

- Pijn in de zone van de romp:
Thoracovertebrale functiestoornissen (pseudo angor pectoris, lokale thorakale pijn...)
Hypomobiliteit van de costotransversale gewrichten (ademfunctiestoornissen, lokale costale pijn)

- Pijn in de zone van de lage rug en de benen:
Lumbovertebrale functiestoornissen (lage rugpijn, hernia met uitstraling in een been, musculaire dysbalance, spierspanning in de bil met uitstraling in het been of de lies, pseudoradiculair syndroom...)
Sacro-iliacale functiestoornissen (liesproblematiek, lumbale pijn, pseudoradiculair syndroom, musculaire dysbalans in de bekkengordel...)
Pijnklachten en dysfuncties in de benen (Voorste kruisband letsel, meniscus, voetverzwikking, hypomobiele gewrichten na immobilisatie, traumata en chirurgische ingrepen)